Productinformatie

Met grasmelk en zonder GGO !

De productie van deze specifieke melk respecteert een nauwkeurig lastenboek. De producent van deze melk moet zijn koeien in de zomer op de weide laten grazen, moet hen in de winter met regionale voedergewassen voederen en deze voeding uitsluitend plantaardig aanvullen. De dagelijkse voedselportie moet ten minste uit 60 % gras bestaan en vrij zijn van GGO's. Verder moet de landbouwer voldoen aan de criteria van de IKM die het welzijn van dieren verzekeren, alsook aan de goede praktijken inzake hygiëne van de installaties en kwaliteit van de melk.

Voor meer informatie kunt u terecht op de website: www.margueritehappycow.be