Brussel, 13.12.2017 Persbericht Fairebel

13-12-2017

Bij Fairebel is het nu al 2 jaar dat de consument iets te zeggen heeft!

Bij Fairebel, « de faire melk », is het een verhaal van producenten EN van consumenten! Het is immers precies 2 jaar geleden dat de coöperatieve Faircoop zich opengesteld heeft voor het grote publiek. Iedere producent en consument kan lid van de coöperatieve worden.

Op dit ogenblik zijn meer dan 1.000 consumenten lid van de coöperatieve. Bij Fairebel, « de faire melk », zetelt een consumente trouwens in de Raad van Bestuur. Het is dus rond één zelfde tafel en met één zelfde stem dat allen te werk gaan. Voor Josiane André, consumente, is « deelnemen aan het tot stand brengen van nieuwe producten en inwerken op de kwaliteit van de producten door de inbreng van de consumenten een geslaagde vorm van partnerschap ».

Voor Erwin Schöpges, producent en voorzitter van de coöperatieve, hebben « producenten en consumenten aldus een juiste en faire prijs weten vast te stellen. Die prijs dekt de productiekosten en een correcte vergoeding voor het door de producent gepresteerde werk en draagt bij tot het vrijwaren van een familiale en duurzame landbouw ».

De literprijs van de Fairebel-melk, « de faire melk », werd vastgesteld rekening houdende met die realiteit, net zoals het geheel van het gamma van de aangeboden producten: halfvolle melk, volle melk origineel, volle melk met chocoladesmaak, roomijs met bio-melk, kaas in brik of in blokjes met grasmelk, en sedert drie maanden, « koffiecups » voor de horeca en voor bedrijven of instellingen.

De story wordt vervolgd. Onder impuls van de consumenten is een nieuw product in voorbereiding. Het zou moeten uitkomen begin 2018.

Ziehier waarom voor de Belgen Fairebel het merk is dat geslaagd is in het project om even fair te zijn voor de landbouwers als voor de consumenten.

Perscontacten: