Etienne - Voert het debat zo fair mogelijk.

2-7-2019

« De consument is zich ervan bewust dat hij door voor Fairebel te kiezen de coöperatieleden een ballon zuurstof geeft. »

‘t Is heerlijk om onze landbouwers te steunen.