Voert het debat zo fair mogelijk. Klaas, Leffinge

6-8-2019

« Voor mij is Fairebel-melk duurzame melk want duurzaamheid begint met een eerlijke prijs. En onze producten zijn bovendien ook heerlijk … »

‘t Is heerlijk om onze landbouwers te steunen.