Voordelen consument

Het succes van een initiatief als FAIREBEL hangt uiteraard af van de consument!

FAIREBEL initiatiefnemers evenals verschillende consumentenorganisaties benadrukken maar al te duidelijk dat, ondanks de crisis die de mensen zou moeten aanzetten om goedkopere buitenlandse producten te kopen, de Belgische consument steeds gevoeliger wordt voor de kwaliteit van zijn voedsel, het behoud van het nationale erfgoed en zijn omgeving.

Dankzij de acties die de Belgische boeren de laatste maanden op het getouw zetten, werden de Belgische gezinnen gesensibiliseerd voor de benarde situatie waarin de boeren zich bevinden. Vele gezinnen hebben hun steun betuigd en stelden de vraag hoe ze konden helpen.

Het antwoord heeft nu een naam: FAIREBEL! Kwaliteitsvolle producten waarbij alle spelers in de voedselketen een eerlijk verdeelde vergoeding krijgen, met een correct inkomen voor het werk van de landbouwer.