Waarom Fairebel

De landbouwwereld kent een bijzonder moeilijke situatie. In veel gevallen dekken de verkoopprijzen van landbouwproducten niet eens de kostprijs en bij gebrek aan erkenning voor het werk van de landbouwers verdwijnen de landbouwbedrijven op het platteland. Onze landbouwers staan met de rug tegen de muur en hebben dat ook (het sterkst in de melkcrisis van 2009) met alle beschikbare middelen duidelijk gemaakt.

Ook bij landbouwers maakt eendracht macht!

Ter herinnering hadden de economische crisis en het overschot op Europees niveau een ineenstorting van de prijzen veroorzaakt sinds 2008 en belet ( en nog steeds) om een kostendekkende prijs te ontvangen.Tegelijkertijd zijn de productiekosten op indrukwekkende wijze gestegen. concreet leveren de landbouwers vandaag hun producten nog onder de kostprijs! Het is vanzelfsprekend dat, op termijn, deze situatie de hele agrarische sector in gevaar brengt!
 
Maar voor onze landbouwers is het, na de opstand en het weggieten van de melk, nu tijd voor reflectie, actie en solidariteit. Geen sprake meer van wachten op een hypothetische reactie van Europa, bedelen om een paar euro of zich afvragen hoe lang we het nog vol kunnen houden...

De Belgische landbouwers laten zich niet meer kisten... maar in tetrapack verpakken!

Om antwoord te bieden aan alle personen die ze hebben ontmoet tijdens hun acties en die hun wil hebben getoond om hun te steunen hebben onze landbouwers hun eigen merk gecreëerd : FAIREBEL. Door hun eigen coöperatie (FAIRCOOP) op te richten, willen onze producenten de sector helpen redden via duurzame oplossingen op nationaal niveau.

Met FAIREBEL maken de coöperatieve producenten op zeer concrete wijze duidelijk dat zij hun eigen lot in handen willen nemen. Door de eerlijke melk FAIREBEL te commercialiseren, stellen zij hun energie en know-how ten dienste van de Belgische landbouwsector... en van de consument!

En omdat de landbouwers van bij ons ook mannen en vrouwen zijn die weten te innoveren, zal het eerlijke initiatief FAIREBEL vanzelfsprekend aanleiding geven tot een echte communicatiecampagne. De eerlijke melk FAIREBEL zal zeer snel een onmisbaar product worden in alle Belgische huishoudens waar men zorg draagt voor een rechtvaardigere toekomst.