Coöperatieve

Missie & Verdiensten

Opdracht, doelstelling en rol van de FAIRCOOP

De opdracht van de Faircoop is het gezamenlijke opwaarderen van de melk van alle leden van de cooperatieve vereniging, in een structuur van eerlijke prijzen.

Onze doelstelling is de verkoop aan de grootwarenhuizen van "melkproducten" onder een eigen landbouwmerk, met de garantie van een correct loon voor iedere schakel in de keten.

Concreet beperkt de rol van de cooperatieve vereniging zich tot het beheer van de logistiek, de marketing en de onderhandelingen met de kopers. Het ophalen en de verpakking van de melk/ijs/kaas/boter gebeurt via de bestaande structuren.