Fairebel

Het faire product

Filosofie

Begin 2010 hebben de Belgische boeren, ten gevolge van de nooit eerder geziene crisis in de landbouwsector, hun eigen label FAIREBEL gelanceerd.

Filosofie - Fairebel

FAIREBEL is een nieuw, solidair en ‘eerlijk’ merk dat de landbouwers voortaan in staat stelt een fatsoenlijk inkomen voor een deel van hun werk te krijgen.

Filosofie - FairebelFilosofie - Fairebel

FAIREBEL, eerlijke producten op onze manier!

Na de commercialisering van de halfvolle melk, de volle melk chocoladesmaak,  het assortiment van premiumijs, en de volle melk origineel bestormt de coöperatie nu de markt met kaas "met grasmelk" zonder GGO*.

10 jaren Fairebel

Een retrospectief - Faircoop en de Fairebel-producten vieren 10 jaar succes!

Waarom Fairebel

De landbouwwereld kent een bijzonder moeilijke situatie. In veel gevallen dekken de verkoopprijzen van landbouwproducten niet eens de kostprijs en bij gebrek aan erkenning voor het werk van de landbouwers verdwijnen de landbouwbedrijven op het platteland. Onze landbouwers staan met de rug tegen de muur en hebben dat ook (het sterkst in de melkcrisis van 2009) met alle beschikbare middelen duidelijk gemaakt.

Waarom Fairebel - Fairebel

Ook bij landbouwers maakt eendracht macht!

Ter herinnering hadden de economische crisis en het overschot op Europees niveau een ineenstorting van de prijzen veroorzaakt sinds 2008 en belet ( en nog steeds) om een kostendekkende prijs te ontvangen.Tegelijkertijd zijn de productiekosten op indrukwekkende wijze gestegen. concreet leveren de landbouwers vandaag hun producten nog onder de kostprijs! Het is vanzelfsprekend dat, op termijn, deze situatie de hele agrarische sector in gevaar brengt!
 
Maar voor onze landbouwers is het, na de opstand en het weggieten van de melk, nu tijd voor reflectie, actie en solidariteit. Geen sprake meer van wachten op een hypothetische reactie van Europa, bedelen om een paar euro of zich afvragen hoe lang we het nog vol kunnen houden.

Waarom Fairebel - FairebelWaarom Fairebel - Fairebel

De Belgische landbouwers laten zich niet meer kisten... maar in tetrapack verpakken!

Om antwoord te bieden aan alle personen die ze hebben ontmoet tijdens hun acties en die hun wil hebben getoond om hun te steunen hebben onze landbouwers hun eigen merk gecreëerd : FAIREBEL. Door hun eigen coöperatie (FAIRCOOP) op te richten, willen onze producenten de sector helpen redden via duurzame oplossingen op nationaal niveau.

Met FAIREBEL maken de coöperatieve producenten op zeer concrete wijze duidelijk dat zij hun eigen lot in handen willen nemen. Door de eerlijke melk FAIREBEL te commercialiseren, stellen zij hun energie en know-how ten dienste van de Belgische landbouwsector... en van de consument!

En omdat de landbouwers van bij ons ook mannen en vrouwen zijn die weten te innoveren, zal het eerlijke initiatief FAIREBEL vanzelfsprekend aanleiding geven tot een echte communicatiecampagne. De eerlijke melk FAIREBEL zal zeer snel een onmisbaar product worden in alle Belgische huishoudens waar men zorg draagt voor een rechtvaardigere toekomst.

Waarom Fairebel - Fairebel
Waarom Fairebel - Fairebel

Hoe het werkt

Het idee van het project ontstond jaren geleden binnen de MIG (de Belgische afvaardiging van de EMB, de European Milk Board).
Ten gevolge van de crisis die de sector treft, willen de Europese melkproducenten een efficiënt middel vinden om een eerlijke prijs en een fatsoenlijk inkomen voor iedereen te garanderen. Duizenden Europese producenten hebben zich verenigd en samen met hun nationale organisatie campagnes gelanceerd met als slogan "de faire melk".

Hoe het werkt - Fairebel

In België heeft de coöperatie FAIRCOOP de actie op zich genomen en haar eigen merk FAIREBEL gecreëerd. Haar opdracht is het commercialiseren van de totale productie van de coöperatieleden voor een eerlijke prijs.

FAIREBEL startte begin 2010 en telt nu al een groot aantal landbouwers uit heel België.

Het principe is eenvoudig!

Voor elke liter melk verkocht onder de naam FAIREBEL, gaat een eerlijk inkomen naar de FAIRCOOP coöperatie. Het ingezamelde bedrag wordt vervolgens elk jaar eerlijk herverdeeld tussen de deelnemende leden, ongeacht de omvang van hun exploitatie.

De FAIREBEL producten worden in de winkels verkocht tegen een adviesprijs die het resultaat is van een juiste winstverdeling tussen de spelers van de hele keten, waardoor een fatsoenlijk inkomen voor onze landbouwers gegarandeerd is.

Hoe het werkt - FairebelHoe het werkt - Fairebel

De boer maakt zijn eigen reclame!

De filosofie van het concept FAIREBEL, alsook tegelijkertijd de originaliteit ervan, bestaat in het feit dat de herverdeelde inkomen per verkochte liter voor de boeren een ware vergoeding vormt voor hun... reclamewerk!

Zoals een van de promotors van het project inderdaad opmerkte: "de beste ambachtsman moet ook zijn product weten te verkopen!".
Zo zal elke coöperatieve landbouwer een bijdrage moeten leveren aan de promotie van de FAIREBEL producten door een beetje tijd en enthousiasme te geven. Het is immers voor dit nieuwe merk van cruciaal belang om bekendheid en waardering bij de consument te krijgen.

De naam FAIREBEL verwijst naar de term FAIR, wat betekent eerlijk en BEL...ondertekent de Belgische wortels van de nieuwe merk.

Het logo maakt gebruik van de Belgische versie met de Justine of ook Faironika genoemd, Zien we nu al overal in Europa en staat symbool voor "FAIR MILK" voor iedereen.

Hoe het werkt - Fairebel
Hoe het werkt - Fairebel

Voordelen consument

Voordelen consument - Fairebel

Het succes van een initiatief als FAIREBEL hangt uiteraard af van de consument!

FAIREBEL initiatiefnemers evenals verschillende consumentenorganisaties benadrukken maar al te duidelijk dat, ondanks de crisis die de mensen zou moeten aanzetten om goedkopere buitenlandse producten te kopen, de Belgische consument steeds gevoeliger wordt voor de kwaliteit van zijn voedsel, het behoud van het nationale erfgoed en zijn omgeving.

Dankzij de acties die de Belgische boeren de laatste maanden op touw zetten, werden de Belgische gezinnen gesensibiliseerd voor de benarde situatie waarin de boeren zich bevinden. Vele gezinnen hebben hun steun betuigd en stelden de vraag hoe ze konden helpen.

Het antwoord heeft nu een naam: FAIREBEL! Kwaliteitsvolle producten waarbij alle spelers in de voedselketen een eerlijk verdeelde vergoeding krijgen, met een correct inkomen voor het werk van de landbouwer.