Vlees

Ontdek het faire vlees van Fairebel.

Ontdek het Belgische faire vlees van het Fairebel-keurmerk. Van superieure kwaliteit en a omstig van runderen die in één en dezelfde familiale boerderij worden geboren, opgroeien en grazen, met de beste lokale voeders.

Fair voor de boer, die een eerlijk inkomen kan halen en zo de nodigeinvesteringen kan doen inzake milieu en dierenwelzijn.

Meer informatie

Over(h)eerlijk vlees van koeien die op één en dezelfde familiale boerderij in uwomgeving geboren en gekoesterd worden.

Meer informatie

De dieren grazen zoveel als mogelijk in de weides (weides zorgen voor debroodnodige opslag van koolstof).

Meer informatie

Vlees uitsluitend afkomstig van vrouwelijke runderen van het Belgisch Witblauweras met een leeftijd tussen 48 en 84 maanden. Dit resulteert in mooi rood, rijpvlees met een volle smaak.

Meer informatie

Faire vlees van Fairebel, goed voor onze boeren, voor uw gezondheid ... en voor de toekomst