Producenten

Nathalie Duret, Graty

Met onze boerderij hebben wij om verschillende redenen besloten om ons bij Fairebel aan te sluiten.

Om te beginnen omdat wij, zoals elke producent, graag correct betaald worden voor ons werk. En met de globalisering is dat niet altijd vanzelfsprekend. Daarnaast maakt Fairebel de consument duidelijk dat we zonder producten als Fairebel niet altijd correct worden betaald. Bovendien is Fairebel een merk van Belgische boeren. Geen product dat uit andere landen geïmporteerd wordt en honderden kilometers heeft afgelegd. Fairebel kan uiteraard niet alles oplossen en niet iedereen zal ons merk kopen. Maar wie het koopt, mag er zeker van zijn dat de producenten/coöperanten correct worden betaald. Voor ons als Belgische melkveehouders is dat heel belangrijk.

Delen opWhatsAppLinkedIn