Publieke acteurs

Hilde Vautmans - Lid van het Europees Parlement en lid van de Commissie landbouw

“Fairebel Fruit is een schitternde initiatief, dat mijn volledige steun heeft. Waarom ? Want Fairebel eigenlijk de waarden verenigt, waar ik echt ook voor sta.”

Delen opLinkedIn