Nieuws

Fairebel presenteert het (h)eerlijke vlees.

Enkele veehouders vatten de koe bij de hoorns. Ze presenteren het faire vlees.

Fair: Voor alle schakels in de keten

Fair voor de boer, die een eerlijk inkomen kan halen en zo de nodigeinvesteringen kan doen inzake milieu en dierenwelzijn.

Lokaal

Over(h)eerlijk vlees van koeien die op één en dezelfde familiale boerderij in uwomgeving geboren en gekoesterd worden.

Milieu - Klimaat

De dieren grazen zoveel als mogelijk in de weides (weides zorgen voor debroodnodige opslag van koolstof).

Kwaliteit

Vlees uitsluitend afkomstig van vrouwelijke runderen van het Belgisch Witblauweras met een leeftijd tussen 48 en 84 maanden. Dit resulteert in mooi rood, rijpvlees met een volle smaak.

Delen opWhatsAppLinkedIn