Fairebel-Verhalen

“Landbouwers die hun lot in eigen handen nemen, staan bij mij altijd op een goed blaadje”

Josiane André wil slim consumeren. Zij steunt de eisen van de melkproducenten al sinds 2009 door Fairebel-melk te kopen - solidaire en faire melk - en ze besloot onlangs om ook in de coöperatieve Faircoop te investeren. Ondertussen heeft ze zelfs een zitje in de raad van bestuur! Wij gingen met haar praten.

Josiane André is opgegroeid op het platteland. Haar grootouders hadden een landbouwbedrijf in de Ardennen. De melkcrisis die in 2009 losbarstte, liet haar niet onverschillig. “Ik woon nog altijd in de streek en in onze dorpen staan de landbouwers in hoog aanzien,” vertelt ze. “Ik vond het maar normaal dat ze een fatsoenlijke vergoeding voor hun werk ontvangen en dat hun rol in de melkketen naar waarde wordt geschat. Fairebel-melk kopen was voor mij dan ook vanzelfsprekend.” Net als de stap naar bewust consumeren …

Van verbruiken tot besturen

Wanneer Josiane een landbouwbeurs bezocht, voerde ze vaak gesprekken met leden van de coöperatieve Faircoop. “Toen ik hoorde dat ook het publiek nu in de coöperatieve mag investeren, zodat iedereen coöperant kan worden, heb ik geen ogenblik geaarzeld. Landbouwers die hun lot in eigen handen nemen, staan bij mij op een goed blaadje. Bovendien waren deze melkproducenten niet bij de pakken blijven zitten en hadden ze risico’s genomen. Zo zijn zij erin geslaagd om de crisis om te buigen tot nieuwe kansen, zonder overheidssteun.”

Josiane investeerde dus een paar honderd euro’s. En kreeg zo de smaak te pakken. Nu neemt ze deel aan de algemene vergadering en gebruikt ze die kans om haar stem te laten horen. Fairebel betrekt trouwens alle coöperanten bij belangrijke beslissingen. Toen de algemene vergadering vorig jaar een nieuwe raad van bestuur moest kiezen, aarzelde Josiane geen ogenblik. “Ik heb mij kandidaat gesteld voor een zitje als consument-coöperant. Wij waren met drie om het tegen elkaar op te nemen”, zegt ze, nog altijd ontroerd door haar verkiezing.

De raad van bestuur openstellen voor consumenten sluit helemaal aan bij de filosofie van Fairebel, vindt Erwin Schöpges, de voorzitter van Faircoop: “Wij wilden ze vanaf het begin bij ons project betrekken. Zij helpen ons, dus is het maar normaal dat wij de winst met hen delen en dat hun stem echt doorweegt binnen de coöperatieve. Alleen zouden wij het moeilijker hebben, bijvoorbeeld bij discussies met de grootdistributie. Met bewuste consumenten aan boord - en geëngageerde mensen zoals Josiane - staan wij sterker.”

Een verrijkende ervaring

Josiane André is voor 3 jaar verkozen als lid van de raad van bestuur van Faircoop en haar mandaat is verlengbaar. Zij neemt ook deel aan de directieraad. “Ik kende de voedingsmiddelensector helemaal niet, ik leer enorm veel bij”, erkent ze. “Ik ontdek een totaal andere benadering dan in de sector waarin ik normaal werk. Voor mij is dit heel verrijkend.”

Josiane besteedt per week verscheidene uren aan haar “mandaat” bij Fairebel. Zij wordt onder andere betrokken bij de marketingprojecten. “Ik probeer bijvoorbeeld te bedenken hoe wij de Fairebel-producten in Vlaanderen meer bekendheid kunnen geven. Wij moeten doelstellingen nastreven, promotiecampagnes uitwerken, mensen opleiden die op het terrein onze producten gaan presenteren …”.

Bij Fairebel is iedereen het eens over haar enthousiasme en inzet. “Fantastisch toch, dat we op bewuste consumenten als Josiane kunnen rekenen. Wij hadden in 2009 dus echt gelijk om in deze aanpak te geloven”, besluit Erwin Schöpges.

Delen opWhatsAppLinkedIn