Nieuws

Criteria voor faire melk in Europa volgens de EMB

Samen met de aangesloten verenigingen wil de European Milk Board Europese melkproducenten ondersteunen bij het ontwikkelen van hun faire levensomstandigheden en toekomst

De European Milk Board definieert 6 criteria die van toepassing zijn op eerlijke melk in Europa:

  • De structuur moet eigendom zijn van en beheerd worden door de producenten.
  • Voor de berekening van de productiekosten van faire melk moet ook rekening gehouden worden met het inkomen van de producent.
  • De structuur moet zonder uitzondering openstaan ​​voor alle producenten.
  • Het project spreekt zich uit tegen elke vorm van economische en sociale dumping.
  • Producenten, die in hun land het faire-melk-project promoten en beheren, moeten lid zijn van een nationale EMF-organisatie.
  • De band tussen producent en consument is voor de producenten van primordiaal belang.
Delen opWhatsAppLinkedIn